บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559

ปรับปรุงข้อมูล : 15/1/2559 16:02:34     ที่มา : กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 642

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2559 แด่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 

ข่าวล่าสุด