วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่สร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การบริหารจัดการที่ดี