บุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 26/2/2562 14:32:54     ที่มา : กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 447

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศึกษาดูงานจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง วิธีการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างสถาบัน และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด